Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
โครงการค่ายครูธุรการอาสาพัฒนาโรงเรียน
โครงการพัฒนาศักยภาพครูธุรการโรงเรียนและโครงการค่ายครูธุรการอาสาพัฒนาโรงเรียน ครั้งที่ 4 ประจำปี 2561
การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน "จนท. ธุรการ ลดภาระงานครู เพิ่มคุณภาพนักเรียน"
วันที่ 7 ธันวาคม 2561 ณ หอประชุมดำรงวิทยพัฒน์
การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน "จนท. ธุรการ ลดภาระงานครู เพิ่มคุณภาพนักเรียน"
วันที่ 7 ธันวาคม 2561 ณ หอประชุมดำรงวิทยพัฒน์
การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน "จนท. ธุรการ ลดภาระงานครู เพิ่มคุณภาพนักเรียน"
วันที่ 7 ธันวาคม 2561 ณ หอประชุมดำรงวิทยพัฒน์
การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน "จนท. ธุรการ ลดภาระงานครู เพิ่มคุณภาพนักเรียน"
วันที่ 7 ธันวาคม 2561 ณ หอประชุมดำรงวิทยพัฒน์
การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน "จนท. ธุรการ ลดภาระงานครู เพิ่มคุณภาพนักเรียน"
วันที่ 7 ธันวาคม 2561 ณ หอประชุมดำรงวิทยพัฒน์

       ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดำเนินการกำหนดรูปแบบแนวทางการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน เพื่อช่วยเสริมสร้างความตระหนัก รับรู้ รับทราบ บทบาท ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ และสามารถปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยกำหนดให้ทุกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ดำเนินการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนในสังกัดพร้อมกันทั่วประเทศ

       ดังนั้นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 จึงกำหนดจัดประชุมพัฒนาผู้ปฏิบัติหน้าที่ธุรการโรงเรียน ในวันที่ 7 ธันวาคม 2561 เวลา 08.00 - 16.30 น. ณ หอประชุมดำรงวิทยพัฒน์ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์

 

ดาวน์โหลดคู่มือปฏิบัติงานธุรการ  คลิก 

กรอกแบบสอบถามข้อมูลผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน  คลิก 

กรอกแบบประเมินผลการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน  คลิก

หนังสือแจ้งการประชุมจาก สพป.ศก.4

 

 

   

ข่าวเปิดสอบ

   

ข่าวการศึกษา

   
© ชมรมครูธุรการโรงเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษเขต 4